Provádíme

  • výkopy objektů
  • podkladní vrstvy pro komunikace a parkoviště
  • hutněné násypy včetně hrází
  • úpravy skládek
  • svahování výkopů a násypů
  • úpravy zahrad
  • trhání pařezů
  • zemní stavební práce za hodinové sazby
autor stránek: Jiří Zemánek