Refrenční list

Stavba Objednatel Popis
Logistické centrum Lysá nad Labem LUHOV - HK s.r.o. výkopy 8 000 m3, násypy 12 500 m3, úprava pláně 60 000 m2
Kanalizace - Unětice Ekospol, a.s. výkopy 11 000 m3, zásypy 10 000 m3
Hala Rollcarton, s.r.o. Rollcarton, s.r.o. sejmutí ornice 6 200 m2
Linde - Kralupy Betostav, s.r.o. výkopy 2 000 m3, zásypy 1 000 m3
KFC Černý Most BETSY Plus, s.r.o. výkopy a úprava terénu
Zálezlice SO 05 - komunikace Vltavské ątěrkopísky s.r.o. sejmutí ornice 7 717 m3,podkl.vrst.17 500 m2, násypy 22 921 m2
Rodinné domy Počaply Ing. Eckhardt komunikace a úprava terénu
Stavby PSVS, a.s. PSVS, a.s. závod 1 a 4 hutnění násypů a podkladních vrstev, výkopy
Dolní Počernice Lesy hl.m. Prahy hutnění hrází rybníků
Stavby VCES a.s. VCES a.s. záv. PREMING výkopy,komunikace,úpravy terénu
autor stránek: Jiří Zemánek